Bóng đèn CompactBóng đèn Compact 5W UT3 Galaxy
 • Công suất: 5 W
 • Quang thông: 270/ 300 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 2UT3 5W
Giá bán lẻ đề xuất: 29.700 VNĐ
Bóng đèn Compact UT4 11W
 • Công suất: 11 W
 • Quang thông: 550/ 600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 2UT4 11W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 31.900 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 40W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 125.400 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 7W ST3 Galaxy
 • Công suất: 7 W
 • Quang thông: 350/ 370 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 7W
Giá bán lẻ đề xuất: 37.400 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 25W
 • Công suất: 25 W
 • Quang thông: 1500/1600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST4 25W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 63.800 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 40W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V
 • Công suất: 11 W
 • Điện áp: 12 VDC lm
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: CFL 2UDC 11W
Giá bán lẻ đề xuất: 49.500 VNĐ
Bóng đèn Compact cho nông nghiệp
 • Công suất: 20 W
 • Chỉ số bảo vệ: IP65
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 6000 giờ
Model: CFL 3UT4 20W IP65 NN1 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 57.200 VNĐ
Bóng đèn Compact 11W UT3 Galaxy
 • Công suất: 11 W
 • Quang thông: 550/ 600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Hệ số trả màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 3UT3 11W
Giá bán lẻ đề xuất: 34.100 VNĐ
Bóng đèn Compact UT4 15W
 • Công suất: 15 W
 • Quang thông: 800/ 900 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 15W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 41.800 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 40W.S H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 118.800 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 11W ST3 Galaxy
 • Công suất: 11 W
 • Quang thông: 600/ 660 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 11W
Giá bán lẻ đề xuất: 39.600 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 30W
 • Công suất: 30 W
 • Quang thông: 1840/2000 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST4 30W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 77.000 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 50W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 149.600 VNĐ
Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V
 • Công suất: 15 W
 • Điện áp: 12 VDC lm
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: CFL 3UT3DC 15W
Giá bán lẻ đề xuất: 53.900 VNĐ
Bóng đèn Compact chống ẩm
 • Công suất: 20W
 • Quang thông: 1200 lm
 • Màu ánh sáng : Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Chỉ số bảo vệ: IP65
Model: CFL 3UT4 20W IP65 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 49.500 VNĐ
Bóng đèn Compact 14W UT3 Galaxy
 • Công suất: 14 W
 • Quang thông: 750/ 800 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Hệ số trả màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 3UT3 14W
Giá bán lẻ đề xuất: 35.200 VNĐ
Bóng đèn Compact UT4 20W
 • Công suất: 20 W
 • Quang thông: 1150/ 1200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 20W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 47.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 149.600 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 14W ST3 Galaxy
 • Công suất: 14 W
 • Quang thông: 770/ 840 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 14W
Giá bán lẻ đề xuất: 42.900 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 35 W
 • Quang thông: 2100/2250 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL ST4 35W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 93.500 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 85 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 85W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 182.600 VNĐ
Bóng đèn Compact chống ẩm
 • Công suất: 23W
 • Quang thông: 1400 lm
 • Màu ánh sáng : Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Chỉ số bảo vệ: IP65
Model: CFL 3UT4 23W IP65 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 51.700 VNĐ
Bóng đèn Compact 20W UT3 Galaxy
 • Công suất: 20 W
 • Quang thông: 1150/ 1200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Hệ số trả màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 3UT3 20W
Giá bán lẻ đề xuất: 41.800 VNĐ
Bóng đèn Compact UT4 25W
 • Công suất: 25 W
 • Quang thông: 1600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 25W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 51.700 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W.S H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 138.600 VNĐ
Bóng đèn Compact xoắn 20W ST3 Galaxy
 • Công suất: 20 W
 • Quang thông: 1150/ 1200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 20W
Giá bán lẻ đề xuất: 48.400 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 85 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 85W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678