Bóng đèn LED BULBBóng đèn LED BULB dây tóc
 • Công suất: 4W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 400 lm
 • Kích thước (ØxH): (60 x 108) mm
icon sticker
Model: LED DT A60/4W
Giá bán lẻ đề xuất: 50.050 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 2W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 200 lm
 • Kích thước (ØxH): (45 x 86) mm
Model: LED A45N1/2W
Giá bán lẻ đề xuất: 28.600 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 255 lm
 • Kích thước (ØxH): (45 x 86) mm
Model: LED A45N1/3W
Giá bán lẻ đề xuất: 33.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Quang thông: 450 lm
 • Kích thước (ØxH): (55 x 101) mm
Model: LED A55N4/5W
Giá bán lẻ đề xuất: 41.800 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 630 lm
 • Kích thước (ØxH): 60 x 114 (mm)
icon sticker
icon sticker
Model: LED A60N3/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 48.400 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 830 lm
 • Kích thước (ØxH): 60 x 114 (mm)
icon sticker
icon sticker
Model: LED A60N1/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 56.100 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1080lm
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (70x135)mm
icon sticker
Model: LED A70N1/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 69.300 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 15W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1350 lm
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): 80 x 150 (mm)
icon sticker
Model: LED A80N1/15W
Giá bán lẻ đề xuất: 90.200 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1900 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (95x188) mm
icon sticker
Model: LED A95N1/20W
Giá bán lẻ đề xuất: 125.400 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 30W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2500 lm
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (120x218)mm
icon sticker
Model: LED A120N1/30W
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 8W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (50 x 100) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR50N1/8W
Giá bán lẻ đề xuất: 56.100 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 850 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (60 x 115) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR60N2/10W
Giá bán lẻ đề xuất: 61.600 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1100 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (60 x 115) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR60N2/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 69.300 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 14W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1250 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (70 x 130) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR70N1/14W
Giá bán lẻ đề xuất: 88.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1900lm/1800lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (81 x 143) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR80N1/20W
Giá bán lẻ đề xuất: 125.400 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 30W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2700lm/2600lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (101 x 185) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR100N1/30W
Giá bán lẻ đề xuất: 165.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 4000 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (120 x 206) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR120N1/40W-SS
Giá bán lẻ đề xuất: 187.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 50W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 5000 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (140 x 258) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR140N1/50W-SS
Giá bán lẻ đề xuất: 228.800 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678