Chuyên mục Khoa học công nghệ

Bí quyết Rạng Đông: Ba điều hiếm có

Bí quyết Rạng Đông: Ba điều hiếm có

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn định, môi trường kinh doanh không mấy thuận lợi, nhưng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông liên tục trong những năm suy thoái kinh tế vẫn phát triển vượt bậc: nếu năm 2009 doanh thu tiêu thụ đạt 1128 tỷ đồng, thì đến năm 2012 đã đạt 2000 tỷ đồng.
Rạng Đông - Xây dựng trung tâm R&D chiếu sáng bằng niềm tin

Rạng Đông - Xây dựng trung tâm R&D chiếu sáng bằng niềm tin

PGS.TS. Đỗ Xuân Thành - Giám đốc khoa học Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông chia sẻ: “Doanh nghiệp cần kiên nhẫn, không nên đòi hỏi đạt được thành quả ngay từ công việc nghiên cứu của nhà khoa học. Tuy nhiên, để có được sự kiên nhẫn đó, doanh nghiệp cần phải có niềm tin vào nhà khoa học”.