Đèn chiếu sáng LEDBóng đèn LED dây tóc
 • Công suất: 2W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 200 lm
 • Kích thước (ØxH): (35 x 98) mm
icon sticker
Model: LED DT C35/2W
Giá bán lẻ đề xuất: 40.480 VNĐ
Bóng đèn LED BULB dây tóc
 • Công suất: 4W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 400 lm
 • Kích thước (ØxH): (60 x 108) mm
icon sticker
Model: LED DT A60/4W
Giá bán lẻ đề xuất: 50.050 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 630 lm
 • Kích thước (ØxH): 60 x 114 (mm)
icon sticker
icon sticker
Model: LED A60N3/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 65.450 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Quang thông: 830 lm
 • Kích thước (ØxH): 65 x 123 (mm)
icon sticker
icon sticker
Model: LED A65N2/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 77.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1080lm
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (70x135)mm
icon sticker
Model: LED A70N1/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 94.380 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 15W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1350 lm
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): 80 x 150 (mm)
icon sticker
Model: LED A80N1/15W
Giá bán lẻ đề xuất: 121.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 8W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (50 x 100) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR50N1/8W
Giá bán lẻ đề xuất: 72.270 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 850 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (60 x 115) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR60N1/10W
Giá bán lẻ đề xuất: 82.830 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1100 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (60 x 115) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR60N1/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 94.380 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 14W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1250 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (70 x 130) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR70N1/14W
Giá bán lẻ đề xuất: 112.200 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 18W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1500 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (80 x 145) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR80N1/18W
Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 28W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2324 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (100 x 201) mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED TR100N1/28W
Giá bán lẻ đề xuất: 210.100 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1900 lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (95x188) mm
icon sticker
Model: LED A95N1/20W
Giá bán lẻ đề xuất: 159.500 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 30W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2500 lm
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (120x218)mm
icon sticker
Model: LED A120N1/30W
Giá bán lẻ đề xuất: 221.100 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 3600 lm
 • Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
 • Đầu đèn: E27
 • Kích thước (ØxH): (120x190)mm
icon sticker
icon sticker
Model: LED A120/40W
Giá bán lẻ đề xuất: 275.000 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 1W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 45 lm
 • Kích thước (ØxH): (50 x 91) mm
Model: LED A50N 1W
Giá bán lẻ đề xuất: 28.600 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 2W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 110 lm
 • Kích thước (ØxH): (50 x 91) mm
Model: LED A50N 2W
Giá bán lẻ đề xuất: 40.700 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 200 lm
 • Kích thước (ØxH): (55 x 108) mm
Model: LED A55N4 3W
Giá bán lẻ đề xuất: 42.350 VNĐ
Bóng đèn LED BULB
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 350 lm
 • Kích thước (ØxH): (55 x 108) mm
Model: LED A55N4 5W
Giá bán lẻ đề xuất: 52.030 VNĐ
Đèn LED Downlight đổi màu (cao cấp)
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 400lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT02L ĐM 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Đèn LED Downlight đổi màu (cao cấp)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 700lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT02L ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 90/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 130.900 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 930lm/930lm/910lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 16W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1300lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 155/16W
Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 25W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2000lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 155/25W
Giá bán lẻ đề xuất: 325.600 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678