Bóng đèn HQ CompactBóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 5 W
 • Quang thông: 270/ 300 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 2UT3 5W
Giá bán lẻ đề xuất: 34.100 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 11 W
 • Quang thông: 550/ 600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Hệ số trả màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 3UT3 11W
Giá bán lẻ đề xuất: 38.600 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 14 W
 • Quang thông: 750/ 800 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Hệ số trả màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 3UT3 14W
Giá bán lẻ đề xuất: 39.600 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 20 W
 • Quang thông: 1150/ 1200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Hệ số trả màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL 3UT3 20W
Giá bán lẻ đề xuất: 47.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 11 W
 • Quang thông: 550/ 600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 2UT4 11W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 36.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 15 W
 • Quang thông: 800/ 900 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 15W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 47.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 20 W
 • Quang thông: 1150/ 1200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 20W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 53.900 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 25 W
 • Quang thông: 1600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 25W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 58.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 30 W
 • Quang thông: 1900 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E2
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 3UT4 30W H8
Giá bán lẻ đề xuất: 70.400 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 40W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 40W.S H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 135.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W.S H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 157.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 174.900 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 4UT5 50W.S H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 161.700 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 80 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 80W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 261.800 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 80 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 80W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 265.100 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 100 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 100W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 288.200 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 100 W
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E40
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL 5UT5 100W H8 E40
Giá bán lẻ đề xuất: 291.500 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 7 W
 • Quang thông: 350/ 370 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 7W
Giá bán lẻ đề xuất: 42.900 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 11 W
 • Quang thông: 600/ 660 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 11W
Giá bán lẻ đề xuất: 45.100 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 14 W
 • Quang thông: 770/ 840 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 14W
Giá bán lẻ đề xuất: 48.400 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact Galaxy
 • Công suất: 20 W
 • Quang thông: 1150/ 1200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27/B22
Model: CFL ST3 20W
Giá bán lẻ đề xuất: 55.000 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 25 W
 • Quang thông: 1500/1600 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST4 25W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 72.600 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 30 W
 • Quang thông: 1840/2000 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST4 30W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 91.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 35 W
 • Quang thông: 2100/2250 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL ST4 35W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 40 W
 • Quang thông: 2400/2500 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 40W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 137.500 VNĐ
Bóng đèn Huỳnh quang Compact
 • Công suất: 50 W
 • Quang thông: 3100/3200 lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng
 • Chỉ số hoàn màu: 80
 • Đầu đèn: E27
 • Tuổi thọ: 8000 giờ
Model: CFL HST5 50W H8 E27
Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678