Đèn LED DownlightĐèn LED Downlight đổi màu (cao cấp)
 • Công suất: 6W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 400lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT02L ĐM 90/6W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Đèn LED Downlight đổi màu (cao cấp)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 700lm
 • Đổi 3 màu: 6500K/4000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT02L ĐM 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 184.800 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (118x40)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 90/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 130.900 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 500lm/500lm/470lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 650lm/650lm/630lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 110/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 146.300 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 930lm/930lm/910lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (138x50)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 110/12W
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 16W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 1300lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 155/16W
Giá bán lẻ đề xuất: 279.400 VNĐ
Đèn LED downlight (cao cấp)
 • Công suất: 25W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 2000lm
 • Nhiệt độ màu: 3000K/5000K/6500K
 • Kích thước (ØxH): (180x44)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 155mm
icon sticker
icon sticker
Model: D AT04L 155/25W
Giá bán lẻ đề xuất: 325.600 VNĐ
Đèn LED Downlight xoay góc
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 560lm
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Kích thước (ØxH): (110x65)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 95mm
Model: D AT01L XG 95/9W
Giá bán lẻ đề xuất: 315.700 VNĐ
Đèn LED Downlight
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 180lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (ØxH): (90x60)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 80mm
icon sticker
Model: D AT03L 76/3W
Giá bán lẻ đề xuất: 73.150 VNĐ
Đèn LED Downlight
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 280lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (ØxH): (110x80)mm
 • ĐK lỗ khoét trần: 90mm
icon sticker
Model: D AT03L 90/5W
Giá bán lẻ đề xuất: 86.680 VNĐ
Đèn LED Downlight
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 430lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (ØxH): (110x80)
 • ĐK lỗ khoét trần: 95mm
icon sticker
Model: D AT03L 90/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 102.080 VNĐ
Đèn LED Downlight
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Quang thông: 460lm
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (ØxH): (140x80)
 • ĐK lỗ khoét trần: 115mm
icon sticker
Model: D AT03L 110/7W
Giá bán lẻ đề xuất: 119.350 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678