Đèn pha LEDĐèn pha LED 10W
 • Công suất:10W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):136x116x40(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP05L/10W LED SS
Giá bán lẻ đề xuất: 259.600 VNĐ
Đèn pha LED 10W
 • Công suất:10W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):136x116x40(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/10W
Giá bán lẻ đề xuất: 327.800 VNĐ
Đèn pha LED 20W
 • Công suất:20W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):186x156x48(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP05L/20W LED SS
Giá bán lẻ đề xuất: 382.800 VNĐ
Đèn pha LED 20W
 • Công suất:20W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):186x156x48(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/20W
Giá bán lẻ đề xuất: 492.800 VNĐ
Đèn pha LED 30W
 • Công suất:30W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):186x156x48(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP05L/30W LED SS
Giá bán lẻ đề xuất: 481.800 VNĐ
Đèn pha LED 30W
 • Công suất:30W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):186x156x48(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/30W
Giá bán lẻ đề xuất: 558.800 VNĐ
Đèn pha LED 50W
 • Công suất:50W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):285x240x60(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP05L/50W LED SS
Giá bán lẻ đề xuất: 600.600 VNĐ
Đèn pha LED 50W
 • Công suất:50W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):285x240x60(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/50W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.068.100 VNĐ
Đèn pha LED 70W
 • Công suất:70W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):295x280x81(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/70W
Giá bán lẻ đề xuất: 1.521.300 VNĐ
Đèn pha LED 100W
 • Công suất:100W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):280x252x85(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/100W
Giá bán lẻ đề xuất: 2.109.800 VNĐ
Đèn pha LED 200W
 • Công suất:200W
 • Điện áp:220V/50-60Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):338x282x49(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/200W
Giá bán lẻ đề xuất: 4.708.000 VNĐ
Đèn pha LED 150W
 • Công suất:150W
 • Điện áp:220V/50Hz
 • Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K
 • Cấp bảo vệ:IP65
 • Kích thước (DxRxC):345x315x88(mm)
icon sticker
icon sticker
Model: D CP03L/150W
Giá bán lẻ đề xuất: 2.983.200 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678