Máng đènMáng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 968.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Sắt từ
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x3 M6 (ST)
Giá bán lẻ đề xuất: 990.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.050.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Sắt từ
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M6 (ST)
Giá bán lẻ đề xuất: 974.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.039.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 1,2m 20/18W
 • Balát:Sắt từ
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x4 M6 (ST)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.100.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: Sắt từ
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x3 M6 (ST)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.463.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.463.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.733.000 VNĐ
Máng đèn HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Sắt từ
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x4 M6 (ST)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.793.000 VNĐ
Máng đèn HQ nổi trần M10
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M10 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.050.000 VNĐ
Máng đèn HQ nổi trần M10
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Sắt từ
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M10 (ST)
Giá bán lẻ đề xuất: 974.000 VNĐ
Máng đèn Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Máng đèn Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Máng đèn Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x2 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 195.800 VNĐ
Máng đèn LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:01 Bóng LED TUBE 0,6m 10/12W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 47.000 VNĐ
Máng đèn LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:01 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 66.000 VNĐ
Máng đèn LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:02 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x2 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 83.000 VNĐ
Máng đèn Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M11
Giá bán lẻ đề xuất: 85.800 VNĐ
Máng đèn Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M11
Giá bán lẻ đề xuất: 105.600 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678