Phích cao cấpPhích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1040 N1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 141.900 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: Thân Inox, Vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1040 ST2.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 190.300 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: vỏ nhựa ABS
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1045 N1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 ST1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 256.300 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 TS.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: nhựa ABS
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1055 N1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 261.800 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1055 ST1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 232.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích:2 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2045 TS.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 280.500 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2045 ST1.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 290.400 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 °C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2035 N1.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2035 N10.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 172.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2.5 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2545 ST1.E (2,5 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 326.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 3.2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 3245 N1.E (3,2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 261.800 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678