Phích phổ thôngPhích đựng nước nóng (1,2 lít)
 • Dung tích: 1,2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
icon sticker
Model: RD 1235 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 123.200 VNĐ
Phích đựng nước nóng (2,0 lít)
 • Dung tích: 2,0 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
icon sticker
Model: RD 2035 N5
Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng (2 lít)
 • Dung tích:2 lít
 • Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h:≥ 80˚C
icon sticker
Model: RD 2035 N3 (899)
Giá bán lẻ đề xuất: 128.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
Model: RD 1055 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 134.200 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 ST2
Giá bán lẻ đề xuất: 163.900 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1038 N2
Giá bán lẻ đề xuất: 116.600 VNĐ
Phích đựng nước nóng (0,5 lít)
 • Dung tích:0.5 lít
 • Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥70 ˚C
Model: RD 0538N1
Giá bán lẻ đề xuất: 85.800 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1038 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Phích đựng nước nóng (2 lít)
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhôm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80˚C
Model: RD 2035 S1
Giá bán lẻ đề xuất: 143.000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678