Phích - Ruột phíchPhích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1040 N1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 135.300 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: Thân Inox, Vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1040 ST2.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: vỏ nhựa ABS
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1045 N1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 243.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 ST1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 249.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 TS.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 162.800 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: nhựa ABS
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
icon sticker
Model: RD 1055 N1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 255.200 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1055 ST1.E (1 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 225.500 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích:2 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2045 TS.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 273.900 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2045 ST1.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 283.800 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 °C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2035 N1.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 144.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2035 N10.E (2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 166.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 2.5 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2545 ST1.E (2,5 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 320.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích: 3.2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 3245 N1.E (3,2 lít)
Giá bán lẻ đề xuất: 255.200 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1,2 lít)
 • Dung tích: 1,2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
icon sticker
Model: RD 1235 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 116.600 VNĐ
Phích đựng nước nóng (2,0 lít)
 • Dung tích: 2,0 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
icon sticker
Model: RD 2035 N5
Giá bán lẻ đề xuất: 122.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng (2 lít)
 • Dung tích:2 lít
 • Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h:≥ 80˚C
icon sticker
Model: RD 2035 N3 (899)
Giá bán lẻ đề xuất: 122.100 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
Model: RD 1055 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 159.500 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 127.600 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 ST2
Giá bán lẻ đề xuất: 157.300 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1038 N2
Giá bán lẻ đề xuất: 110.000 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1038 N2
Giá bán lẻ đề xuất: 110.000 VNĐ
Phích đựng nước nóng (0,5 lít)
 • Dung tích:0.5 lít
 • Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥70 ˚C
Model: RD 0538N1
Giá bán lẻ đề xuất: 79.200 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1038 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng (1 lít)
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1038 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Phích đựng nước nóng (2 lít)
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhôm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80˚C
Model: RD 2035 S1
Giá bán lẻ đề xuất: 136.400 VNĐ
Ruột phích
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1040
Model: RF 1040
Giá bán lẻ đề xuất: 55.000 VNĐ
Ruột phích
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1045
Model: RF 1045
Giá bán lẻ đề xuất: 55.000 VNĐ
Ruột phích
 • Dung tích: 1.0 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1055
Model: RF 1055
Giá bán lẻ đề xuất: 81.400 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678