Ruột PhíchRuột phích
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1040
Model: RF 1040
Giá bán lẻ đề xuất: 55.000 VNĐ
Ruột phích
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1045
Model: RF 1045
Giá bán lẻ đề xuất: 55.000 VNĐ
Ruột phích
 • Dung tích: 1.0 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1055
Model: RF 1055
Giá bán lẻ đề xuất: 81.400 VNĐ
Ruột phích
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: 68 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 2035
Model: RF 2035
Giá bán lẻ đề xuất: 60.500 VNĐ
Ruột phích
 • Dung tích: 3.2 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Thay thế cho ruột: RD - 3245N1.E
Model: RF 3245
Giá bán lẻ đề xuất: 88.000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678