Năng lực

14:46 | 12/02/2015
Năng lực tài chính
Năng lực thị trường
Năng lực sản xuất
 

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Từ một nhà máy quốc doanh nay Rạng Đông đã trở thành CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Đến năm 2015, Công ty đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp với  26 năm tăng trưởng bền vững, liên tục, tạo nền tảng vững chắc, sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2015, doanh số tiêu thụ của Rạng Đông đạt 2998 tỷ, tăng 6,8% so với 2014. Nộp Ngân sách đạt 221,6 tỷ, tăng 1,1% so 2014. Lợi nhuận đạt 127 tỷ, tăng 43% so 2014. Thu nhập bình quân đạt 10,5 triệu/ người-tháng, tăng 11,1% so 2014.

 
 

Đăng ký nhận bản tin