Năng lực

14:46 | 12/02/2015
Năng lực tài chính
Năng lực thị trường
Năng lực sản xuất
 

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Từ một nhà máy quốc doanh nay Rạng Đông đã trở thành CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Đến năm 2015, Công ty đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp với  27 năm tăng trưởng bền vững, liên tục, tạo nền tảng vững chắc, sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2016, doanh số tiêu thụ của Rạng Đông đạt 2939 tỷ, tăng 10,5% so với 2015. Nộp Ngân sách đạt 281 tỷ, tăng 27% so 2015. Lợi nhuận đạt 186 tỷ, tăng 49% so 2015. Thu nhập bình quân đạt 12 triệu/ người-tháng, tăng 14,2% so 2015.

 
 

Đăng ký nhận bản tin