Công cụ tính toán độ rọi

Thiết kế chiếu sáng trong các công trình đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, qui chuẩn về chiếu sáng. Một trong các chỉ tiêu quan trọng là độ rọi sáng. Để có thể tính toán nhanh độ rọi sáng các bạn có thể sử dụng công cụ tính toán độ rọi nhanh. 

Hãy lần lượt thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: nhập các thông số kích thước của khu vực cần chiếu sáng: dài x rộng x cao

Bước 2: Lựa chọn lĩnh vưc chiếu sáng, không gian chiếu sáng.

Bước 3: lựa chọn sản phẩm và số lượng bộ đèn

Bước 4: bấm tính toán

 

Chiều dài m
Chiều rộng m
Chiều cao m
Lĩnh vực chiếu sáng
Không gian
Loại trần
Lựa chọn đèn 1
Chủng loại
Thiết bị
Công suất
Số lượng đèn
Lựa chọn đèn 2
Chủng loại
Thiết bị
Công suất
Số lượng đèn
Tính toán
 
Chỉ tiêu Kết quả tính toán Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi
Mật độ công suất:

Đăng ký nhận bản tin